Wat zijn algemene voorwaarden ICT?

Algemene voorwaarden vormen de basis voor ieder contract. Ze beschermen uw organisatie.

In de voorwaarden regelt u onder meer:

  • aansprakelijkheden

  • betalingstermijnen

  • overmacht

  • ontbinding en opzegging

  • overdracht van rechten en plichten

Door algemene voorwaarden goed op te stellen, hoeft u de algemene zaken niet voor ieder contract apart uit te werken. In de voorwaarden staan enkel zaken die gelden voor alle contracten.

Het belang van algemene voorwaarden in ICT

Algemene voorwaarden ICT

Met goede algemene voorwaarden worden verantwoordelijkheden en risico’s beperkt. Door aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden op de juiste manier af te dekken, staat u vaak veel sterker bij juridische geschillen. U heeft het namelijk goed geregeld.

Er is meer….

De meeste afnemers vragen om algemene voorwaarden. Het niet op orde hebben van contracten – inclusief algemene voorwaarden – kan reden zijn om niet met een bedrijf in zee te gaan.

Op maat of standaard?

Er zijn vele standaard modellen voor algemene voorwaarden op internet te vinden. Deze kunnen een prima basis vormen, maar niet het eindresultaat.

Waarom niet?

Hier volgen 3 redenen.

Reden 1: business- én branchespecifiek

We zien veel organisaties contracteren op basis van hun eigen algemene voorwaarden, zonder dat deze zijn toegespitst op het leveren van IT-diensten of -producten. Er vallen gaten, omdat ICT-topics niet zijn opgenomen.

Denk aan:

  • intellectueel eigendom;

  • licentierechten en voorwaarden rond de ontwikkeling;

  • oplevering en acceptatie van software; en

  • specifieke garanties bij ICT-producten en -diensten.

Zonder deze toevoegingen moet u deze punten óf in ieder contract specifiek adresseren óf u loopt continu juridisch risico.

Ook kunnen er punten zijn die u specifiek voor uw business geregeld wil hebben. Denk aan betalingstermijnen, het indexeren van prijzen zonder mogelijkheid tot opzegging of bijvoorbeeld arbitrage of mediation bij geschillen.

Reden 2: professionele uitstraling

Stel u neemt de Nederland ICT Voorwaarden als basis. ICT-specifiek, dus prima.

Toch?

Zeker niet.

Ten eerste mag er niets gewijzigd worden aan deze voorwaarden. Ten tweede stuurt u uw klanten een lijvig document met bepalingen over een enorm scala aan type IT-producten en -diensten.

Die u niet levert…

Zinloos, zonde van de leestijd van klanten en het maakt geen professionele indruk. Beter is om dan een set algemene voorwaarden te hebben die precies gaan over de producten en diensten die u levert met de juridische bepalingen die daarvoor relevant zijn.

Reden 3: actualiteit

actualiteit.jpg

De wetgeving wijzigt regelmatig. Ook de rechtspraak verandert en leidt tot nieuwe inzichten hoe zaken in algemene voorwaarden moeten worden geregeld. Standaard modellen verouderen snel.

Ze worden niet altijd even snel aangepast. Actuele juridische kennis en ondersteuning zijn dan nodig om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Ook algemene voorwaarden dienen regelmatig herzien te worden.

Uw algemene voorwaarden ICT (laten) opstellen?

Onderschat het niet! Met goede algemene voorwaarden vermindert u juridische risico’s én laat ook nog een professionele indruk achter bij klanten.

Ondersteuning nodig?

Onze ICT-juristen kunnen helpen met het inhoudelijk juridisch beoordelen van algemene voorwaarden of met het opstellen ervan. Daarbij maken wij gebruik van de jarenlange ervaring die wij hebben opgebouwd bij het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden in ICT.

Neem vandaag nog contact met ons op via 010 2290 646 of: